Z dniem 01.09.2015 Agencja Turystyczna Zawadzkie Sp. z o.o.
ul. Reymonta 9, 45-063 Opole

w związku z utratą płynności finansowej zmuszona jest do zaprzestania realizowania jak i dalszej sprzedaży oferty turystycznej.

We wszystkich sprawach związanych z niezrealizowanymi umowami o świadczenie usług turystycznych, powrotami do kraju, należy kontaktować z
Departamentem Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Opolu

Telefony:
77 44 29 330
77 44 29 326

Agencja Turystyczna Zawadzkie